– SỬA CHỮA ĐIỆN ĐÈN XE MÁY

28/12/2020
1333 lượt xem

Học phí: 2.000.000 đ/ 1 tháng – 6 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

– Kiến thức cơ bản về điện

– Mạch đèn báo số , mạch đèn thắng. mạch kèn .

– Mạch khởi động

– Kiểm tra và sửa chữa đề các loại xe

– Mạch đèn chạy đêm

– Kiểm tra và sửa chữa mạch đèn chạy đêm

– Kiểm tra và sửa chữa mạch đánh lửa CDI và DC-CDI .

– Chuyển đổi các loại đánh lửa CDI và DC-CDI .

– Kiểm tra và sửa chữa các loại mạch sạc

– Chuyển đổi các loại sạc bán kỳ và toàn kỳ.

– Quấn các loại cuộn dây mâm lửa .