– SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ XE MÁY

28/12/2020
1647 lượt xem

HỌC PHÍ: 2.800.000 đ/ 1 tháng/ 6 buổi/tuần 

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

=> Áp dụng mức giảm cao nhất

 NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Kiểm tra các loại cảm biến

Hệ thống điện xe Shi

Hệ thống điện xe SCR

Hệ thống điện xe Airblade Fi

Hệ thống điện xe Future fi

Hệ thống điện xe PCX

Chuyển đổi hệ thống phun xăng điện tử