– MAY VIỆT PHỤC – HOA PHỤC

28/12/2020
748 lượt xem

Học phí: 1.500.000 đ/ 6 tuần – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

 • Hộ nghèo, gia đình khó khăn
 • Tái hòa nhập cộng đồng
 • Thương binh, bệnh binh
 • Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Áo dài raglan, quần ống xéo:

 • Vẽ, cắt được các chi tiết áo dài raglan, quần ống xéo trên rập giấy
 • Đặt rập trên vải cắt các chi tiết
 • May hoàn tất áo dài raglan, quần ống xéo

Thiết kế áo dài cổ tim, cổ tròn, cổ thuyền:

 • Vẽ, cắt được các chi tiết áo dài cổ tim, cổ tròn, cổ thuyền trên rập giấy
 • Đặt rập trên vải cắt các chi tiết
 • May hoàn tất áo dài cổ tim, cổ tròn, cổ thuyền

Thiết kế áo cách tân:

 • Vẽ, cắt được các chi tiết áo cách tân trên rập giấy
 • Đặt rập trên vải cắt các chi tiết
 • May hoàn tất áo cách tân

Thiết kế áo bà ba tay raglan:

 • Vẽ, cắt được các chi tiết áo bà ba tay raglan trên rập giấy
 • Đặt rập trên vải cắt các chi tiết
 • May hoàn tất áo áo bà ba tay raglan

Thiết kế áo sẩm:

 • Vẽ, cắt được các chi tiết áo sẩm trên rập giấy
 • Đặt rập trên vải cắt các chi tiết
 • May hoàn tất áo sẩm

Thiết kế áo dài thượng hải:

 • Vẽ, cắt được các chi tiết áo dài thượng hải trên rập giấy
 • Đặt rập trên vải cắt các chi tiết
 • May hoàn tất áo dài thượng hải

Thiết kế áo dài nam:

 • Vẽ, cắt được các chi tiết áo dài nam trên rập giấy
 • Đặt rập trên vải cắt các chi tiết
 • May hoàn tất áo dài nam