– MAY THỜI TRANG TỰ CHỌN

28/12/2020
2216 lượt xem

Học phí: 1.200.000 đ/ 1 tháng – 3 buổi/ tuần

Giảm 10%  học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Hướng dẫn may các đường may căn bản

May đúng các đường thẳng theo hình

Hai kiểu áo theo mẫu học viên chọn:

Vẽ, cắt được các chi tiết áo tự chọn trên mẫu

Đặt rập trên vải cắt các chi tiết

May hoàn tất mẫu áo tự chọn

Hai kiểu quần theo mẫu học viên chọn:

Vẽ, cắt được các chi tiết quần tự chọn trên mẫu

Đặt rập trên vải cắt các chi tiết

May hoàn tất mẫu quần tự chọn

Hai kiểu váy theo mẫu học viên chọn:

Vẽ, cắt được các chi tiết váy tự chọn trên mẫu

Đặt rập trên vải cắt các chi tiết

May hoàn tất mẫu váy tự chọn

Ba kiểu đầm theo mẫu học viên chọn:

Vẽ, cắt được các chi tiết đầm tự chọn trên mẫu

Đặt rập trên vải cắt các chi tiết

May hoàn tất mẫu đầm tự chọn