– MAY THỜI TRANG CĂN BẢN

28/12/2020
801 lượt xem

Học phí: 1.100.000 đ/ 1 tháng – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Hướng dẫn may các đường may căn bản

May đúng các đường thẳng theo hình

Áo với các kiểu cổ liền (cổ sam, cổ cánh én, cổ đăng tông, cổ trụ liền)

Vẽ, cắt được các chi tiết áo cổ liền trên giấy

Đặt rập trên vải cắt các chi tiết

May hoàn tất áo cổ liền

Áo cổ tròn pen cong, cổ tim pen cong:

Vẽ, cắt được các chi tiết áo cổ tròn pen cong, cổ tim pen cong trên giấy

Đặt rập trên vải cắt các chi tiết

May hoàn tất áo cổ tròn pen cong, cổ tim pen cong

Váy túm, váy chữ A:

Vẽ, cắt được các chi tiết váy túm, váy chữ A trên giấy

Đặt rập trên vải cắt các chi tiết

May hoàn tất váy túm, váy chữ A

Váy quần culot:

Vẽ, cắt được các chi tiết váy quần culot trên giấy

Đặt rập trên vải cắt các chi tiết

May hoàn tất váy quần culot