– MAY SƠ MI QUẦN TÂY NỮ

28/12/2020
753 lượt xem
 • Học phí: 1.000.000 đ/ 1 tháng – 3 buổi/ tuần
 • Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ
 • Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

  Hộ nghèo, gia đình khó khăn
  Tái hòa nhập cộng đồng
  Thương binh, bệnh binh
  Con thương binh, con bệnh binh

  Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

  NỘI DUNG KHÓA HỌC:

  Hướng dẫn sử dụng máy may:

  Lắp đúng thuyền suốt vào ổ
  Gắn đúng kim vào trụ kim
  Xỏ chỉ đúng kỹ thuật

  Hướng dẫn may các đường may căn bản:

  May đúng các đường thẳng theo hình

  Áo sơ mi tay ngắn pen eo đô thân sau:

Vẽ, cắt được các chi tiết áo sơ mĩ nữ tay ngắn trên giấy

Đặt rập trên vải cắt các chi tiết

May hoàn tất áo sơ mi nữ tay ngắn

Áo sơ mi tay dài pen eo đô thân sau:

Vẽ, cắt được các chi tiết áo sơ mi nữ tay dài trên giấy

Đặt rập trên vải cắt các chi tiết

May hoàn tất áo sơ mi nữ tay dài pen eo, đô thân sau

Quần tây nữ không ply:

Vẽ, cắt quần tây nữ không ply trên giấy

Đặt rập trên vải cắt các chi tiết

May hoàn tất quần tây nữ không ply

Quần tây nữ có ply:

Vẽ, cắt quần tây nữ có ply trên giấy

Đặt rập trên vải cắt các chi tiết

May hoàn tất quần tây nữ có ply