– MAY SƠ MI QUẦN TÂY NAM

28/12/2020
733 lượt xem

Học phí: 1.000.000 đ/ 1 tháng – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc diện:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Hướng dẫn sử dụng máy may:

Lắp đúng thuyền suốt vào ổ

Gắn đúng kim vào trụ kim

Xỏ chỉ đúng kỹ thuật

Hướng dẫn may các đường may căn bản:

May đúng các đường thẳng theo hình

Áo sơ mi nam tay ngắn:

Vẽ, cắt được các chi tiết áo sơ mi nam tay ngắn trên giấy

Đặt rập trên vải cắt các chi tiết

May hoàn tất áo sơ mi nam tay ngắn

Áo sơ mi nam tay dài đô thân sau:

Vẽ, cắt được các chi tiết áo sơ mi nam tay dài trên giấy

Đặt rập trên vải cắt các chi tiết

May hoàn tất áo sơ mi nam tay dài, đô thân sau

Quần tây nam không ply:

Vẽ, cắt được các chi tiết quần tây nam không ply trên giấy

Đặt rập trên vải cắt các chi tiết

May hoàn tất quần tây nam không ply

Quần tây nam có ply:

Vẽ, cắt được các chi tiết quần tây nam có ply trên giấy

Đặt rập trên vải cắt các chi tiết

May hoàn tất quần tây nam có ply