– MAY ĐẦM THỜI TRANG

28/12/2020
785 lượt xem

Học phí: 1.800.000 đ/ 6 tuần – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn
Tái hòa nhập cộng đồng
Thương binh, bệnh binh
Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Đầm căn bản:

 • Vẽ, cắt được các chi tiết đầm căn bản trên rập giấy
 • Đặt rập trên vải cắt các chi tiết
 • May hoàn tất đầm căn bản

Áo đầm cổ tròn, cổ tim, có vai, rã eo, chân váy dún và xòe:

 • Vẽ, cắt được các chi tiết đầm cổ tròn, cổ tim, có vai, rã eo, chân váy dún và xòe trên rập giấy
 • Đặt rập trên vải cắt các chi tiết
 • May hoàn tất đầm cổ tròn, cổ tim, có vai, rã eo, chân váy dún và xòe

Áo đầm nhóm tay raglan:

 • Vẽ, cắt được các chi tiết đầm nhóm tay raglan trên rập giấy
 • Đặt rập trên vải cắt các chi tiết
 • May hoàn tất đầm nhóm tay raglan

Áo đầm cúp ngực:

 • Vẽ, cắt được các chi tiết đầm cúp ngực trên rập giấy
 • Đặt rập trên vải cắt các chi tiết
 • May hoàn tất đầm cúp ngực

Đầm dạ hội căn bản:

 • Vẽ, cắt được các chi tiết đầm dạ hội căn bản trên rập giấy
 • Đặt rập trên vải cắt các chi tiết
 • May hoàn tất đầm dạ hội căn bản