– MAY CÔNG NGHIỆP MAY THUN

28/12/2020
739 lượt xem

Học phí: 1.500.000 đ/ 1 tháng – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn
Tái hòa nhập cộng đồng
Thương binh, bệnh binh
Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Hướng dẫn sử dụng máy may công nghiệp 1 kim máy vắt sổ 1 kim, máy vắt sổ 2 kim, máy kansai

Hướng dẫn may các đường cong theo mẫu trên từng loại máy

May áo thun cổ tròn, cổ tim, may quần thun

May áo thun cổ trụ, may áo thun tay raglan