– KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN Ô TÔ

28/12/2020
1100 lượt xem

Học phí: 5.000.000 đ/ 1 tháng – 5 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Chẩn đoán hệ thống điều khiển động cơ xăng

Chẩn đoán hệ thống điều khiển điện tử

Chẩn đoán hệ thống điều khiển phun nhiên liệu điện tử

Chẩn đoán hệ thống điều khiển tốc độ không tải