– CHUYÊN ĐỀ VEST NỮ

28/12/2020
874 lượt xem
 • Học phí: 1.500.000 đ/ 1 tháng – 3 buổi/ tuần
 • Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ
 • Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

  Hộ nghèo, gia đình khó khăn
  Tái hòa nhập cộng đồng
  Thương binh, bệnh binh
  Con thương binh, con bệnh binh

  Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

  NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Vest căn bản:

Vẽ, cắt được các chi tiết áo vest căn bản

Đặt rập trên vải cắt các chi tiết

May hoàn tất áo vest căn bản

Áo vest cổ tròn, cổ tim có pen cong:

Vẽ, cắt được các chi tiết áo vest cổ tròn, cổ tim có pen cong

Đặt rập trên vải cắt các chi tiết

May hoàn tất áo vest cổ tròn, cổ tim có pen cong

Áo vest cổ nữ hoàng:

Vẽ, cắt được các chi tiết áo vest cổ nữ hoàng

Đặt rập trên vải cắt các chi tiết

May hoàn tất áo vest cổ nữ hoàng

Áo vest cổ lãnh tụ:

Vẽ, cắt được các chi tiết áo vest cổ lãnh tụ

Đặt rập trên vải cắt các chi tiết

May hoàn tất áo vest cổ lãnh tụ

Áo vest cổ liền:

Vẽ, cắt được các chi tiết áo vest cổ liền

Đặt rập trên vải cắt các chi tiết

May hoàn tất áo vest cổ liền

Áo vest biến kiểu theo catalogue:

Vẽ, cắt được các chi tiết áo vest theo mẫu catalogue

Đặt rập trên vải cắt các chi tiết

May hoàn tất áo vest theo mẫu catalogue