Thông báo về việc nghỉ học của học sinh/ học viên

28/12/2021
1247 lượt xem

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ học của học sinh/học viên

Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-CĐCSHV-2021 ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Công đoàn cơ sở Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về việc Tổ chức hội nghị Cán bộ – Giáo viên – Nhân viên năm 2022;

Phòng Đào tạo thông báo đến học sinh/ học viên như sau:

+ Tất cả học sinh/học viên các lớp Trung cấp và các lớp hệ sơ cấp/ Đào tạo thường xuyên được nghỉ học vào buổi sáng ngày 29/12/2021 (Sáng thứ Tư). Buổi chiều học sinh, học viên học tập bình thường theo thời khóa biểu.

Kính đề nghị quý lãnh đạo Trưởng khoa/ Bộ môn, giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ phòng Đào tạo thông báo đến học sinh/ học viên trường./.

Thông báo về việc nghỉ học của học sinh/ học viên

Bài viết cùng chủ đề: