Thông báo về tổ chức tuyên truyền phân loại rác tại nguồn cho học sinh tháng 4 năm 2023

07/04/2023
513 lượt xem

Căn cứ kế hoạch số 33/KH-KTCNHV ngày 10 tháng 03 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về chương trình tuyên truyền về bảo vệ môi trường và chương trình kế hoạch nhỏ “Đổi rác tái chế – lấy quà tặng” năm 2023;
Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng;
BCH Đoàn trường và Phòng Công tác HSSV kính thông báo đến quý Thầy, Cô lãnh đạo Khoa, Bộ môn và Giáo viên chủ nhiệm các nội dung như sau:

  1. Đối tượng tham gia tuyên truyền phân loại rác tại nguồn
  • Học sinh các lớp 22CĐT1, 22 CĐT2, 22QTM2, 22CNO1
  1. Thời gian và địa điểm tổ chức tuyên truyền phân loại rác tại nguồn:
  • Lúc 13 giờ 00 ngày 21/4/2023 (Chiều thứ 6) tại Phòng E2
  1. Đơn vị phụ trách nội dung tuyên truyền phân loại rác tại nguồn: Công ty TNHH MTV Công nghệ Tài nguyên GREEN

****CÁC LƯU Ý KHI THAM GIA TUYÊN TRUYỀN PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

  • Bắt buộc học sinh phải tham gia đầy đủ.
  • Học sinh tham gia được cộng điểm đánh giá rèn luyện.

Kính đề nghị Quý lãnh đạo Khoa/Bộ môn, giáo viên chủ nhiệm phối hợp thông báo đến học sinh để tham gia đầy đủ và hiệu quả.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo về tổ chức tuyên truyền phân loại rác tại nguồn cho học sinh tháng 4 năm 2023 (Xem tại đây)

Bài viết cùng chủ đề: