Đăng ký tham gia Đại hội Thể dục thể thao Quận 5 lần thứ IX

16/02/2022
1739 lượt xem

Nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương. Phường 12 cần hỗ trợ lực lượng tham gia Đại hội Thể dục thể thao Quận 5 lần thứ IX. Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo đến tất cả học sinh các khóa để đăng ký tham gia hội thao cho học sinh của trường cụ thể như sau:

  1. Thời gian thực hiện đăng ký: từ 16/02/2022 đến ngày 23/02/2022.
  2. Đăng ký bằng link: Tham gia tại đây.
  3. Nội dung tham gia: Bóng đá, Cầu lông, Bóng bàn, Quần vợt, Kéo co, Việt dã.
THÔNG BÁO Về tham gia Đại hội Thể dục thể thao Quận 5 lần thứ IX