Về đăng ký tham gia BHYT & BHTN cho học sinh trung cấp năm học 2020 – 2021 (LẦN 3)

28/12/2020
566 lượt xem

Phòng CTHS-SV thông báo lần 3 về việc đóng BHYT – BHTN cho học sinh. Cụ thể như sau:

  1. Đối tượng thực hiện: Học sinh các khóa 18K12-2; 19K13-1, 19K13-2
    chưa tham gia BHYT, BHTN năm học 2020 – 2021.
  2. Mức phí :

– BHYT: 564.000đ (Năm trăm sáu mươi bốn nghìn đồng).

– BHTN: 30.000đ (Ba mươi nghìn đồng).

Gia hạn đăng ký BHYT & BHTNkể từ ngày ra thông báo đến hết 26/11/2020.

Liên hệ: Sáng: 9h00 – 10h00; chiều: 14h00 –15h00 Phòng CTHS-SV (F1.4)

Đề nghị học sinh có tên trong danh sách (file đính kèm) thực hiện nghiêm túc thông báo này. Sau thời gian gia hạn nếu học sinh không tham gia mua BHYT và BHTN thì P.CTHS – SV lập danh sách và đề xuất tạm đình chỉ thi hoặc không công nhận kết quả học tập đối với những học sinh chưa tham gia Bảo hiểm.

TB-về-đăng-ký-tham-gia-BHYT-BHTN-2020-2021-lần-3

Danh sách chưa tham gia Bảo hiểm khóa 19K13 và 18K12-2

Bài viết cùng chủ đề: