Kế hoạch tổ chức Hội thi Khoa học, kỹ thuật và sáng tạo đồ dùng, thiết bị dạy học chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Trường

09/01/2021
717 lượt xem

Hướng tới kỷ niệm chào mừng 35 năm (1985-2020) ngày thành lập Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương, Nhà trường tổ chức Hội thi Khoa học, kỹ thuật và sáng tạo đồ dùng, thiết bị dạy học với sự tham gia của toàn thể giáo viên và học sinh Nhà trường.

Hội thi được tổ chức nhằm khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, sáng tạo đồ dùng, thiết bị dạy học; vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề trong quá trình học; thực tiễn nghề nghiệp, thực tiễn cuộc sống. Gắn hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo đồ dùng, thiết bị dạy học của giáo viên, học sinh với việc dổi mới phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, góp phần phát triển phẩm chất, năng lực của giáo viên, học sinh; đặc biệt là gắn kết với giáo dục STEM và STEAM. Qua đó, xây dựng phong trào nghiên cứu khoa học, rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên, giúp giáo viên, học sinh thích ứng việc nghiên cứu, sáng tạo, tự làm đồ dùng, thiết bị dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục dạy nghề toàn diện.

Kế hoạch tổ chức Hội thi Khoa học, kỹ thuật và sáng tạo đồ dùng, thiết bị dạy học chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Trường

Bài viết cùng chủ đề: