Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

16/02/2023
413 lượt xem

Mối quan tâm lớn nhất, sâu sắc nhất trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh.

Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh

 Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Mối quan tâm lớn nhất, sâu sắc nhất trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người là xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh./.

                                                                                                                                                                                 (TTXVN/Vietnam+)

Theo nguồn: hochiminh.vn
Link bài viết: https://hochiminh.vn/tu-tuong-dao-duc-ho-chi-minh/nghien-cuu-tu-tuong-dao-duc-ho-chi-minh/xay-dung-dang-trong-sach-vung-manh-theo-tu-tuong-ho-chi-minh-8218