– SỬA CHỮA XE GẮN MÁY CĂN BẢN

28/12/2020
7608 lượt xem

  Sửa chữa xe máy cơ bản  

HỌC PHÍ: 1.500.000 đ/ 1 tháng – 6 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng            

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC: Sửa chữa xe máy cơ bản  

Tháo ráp xi lanh, bít tông, bạc

Tháo ráp đầu quy lát                          

Cân cam , điều chỉnh xú páp

Tháo ráp bộ chế hòa khí, điều  chỉnh Ralenti

Bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu

Thực hành tháo ráp bộ ly hợp

Thực hành tháo ráp hộp số

Tháo ráp động cơ    

Bảo dưỡng hệ thống thắng  

https://www.facebook.com/trungcaphungvuong