– SỬA CHỮA XE GẮN MÁY CĂN BẢN

28/12/2020
3197 lượt xem

HỌC PHÍ: 1.500.000 đ/ 1 tháng – 6 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Tháo ráp xi lanh, bít tông, bạc

Tháo ráp đầu quy lát

Cân cam , điều chỉnh xú páp

Tháo ráp bộ chế hòa khí, điều  chỉnh Ralenti

Bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu

Thực hành tháo ráp bộ ly hợp

Thực hành tháo ráp hộp số

Tháo ráp động cơ

Bảo dưỡng hệ thống thắng