Nhân viên Bảo trì cơ khí – CÔNG TY CP PHONG PHÚ

09/09/2022
99 lượt xem
  • Yêu cầu:

Tốt nghiệp từ hệ Trung cấp trở lên các chuyên ngành: Điện, Cơ khí, Tự động hóa, Kỹ thuật.

– Chăm chỉ, không ngại khó, sức khoẻ tốt

  • Thời gian: Theo 3 ca công ty quy định, (ca 1: 6h-14h, ca 2: 14h-22h; ca 3: 22h-6h) xoay ca

  • Nơi làm việc: Tp.Thủ Đức, Tp.HCM