Thông báo về hướng dẫn Sinh hoạt đầu khóa – Khóa 21K15

18/09/2021
13100 lượt xem

A. CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT ĐẦU KHÓA

 1. Thời  khóa  biểu  và  hình  thức  học:
 1. Tài liệu học tập theo chuyên đề:

B. SINH HOẠT ĐẦU KHÓA CỦA KHOA/BỘ MÔN:

I. Sử dụng phần mềm Google Meet (Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Google meet): 

1. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT)
Thầy/cô: Thầy Nguyễn Quốc Cường, Cô Nguyễn Thị Ngọc Kiều, Cô Huỳnh Phan Diệu Hiền, Thầy Tô Huỳnh Thiên Trường, Thầy Nguyễn Hữu Phước, Thầy Vương Hồng Phương

 • Thứ 3: 21/09/2021: Buổi Sáng: 8:50 – 9:30

      Nhóm 4: TKĐH: https://meet.google.com/xyi-cvtd-smn

 • Thứ 5: 23/09/2021: Buổi Sáng: 8:50 – 9:30

      Nhóm 3: TKĐH: https://meet.google.com/bht-gwok-tju

 • Thứ 6: 24/09/2021: Buổi Sáng: 8:50 – 9:30

      Nhóm 2: QTM: https://meet.google.com/yav-rnxy-mmt

2. KHOA CƠ KHÍ CHÍNH XÁC (CKCX)
Thứ 3: 28/09/2021: Buổi chiều: 13:50 – 14:30

    Nhóm 1:  Thầy Nguyễn Hữu Đăng – Thầy Nguyễn Hữu Nhân – Thầy Lê Ngọc Tín

    Link: https://meet.google.com/xzh-hzuv-pjp

3. KHOA BẢO TRÌ CƠ KHÍ (BTCK)
Thứ 3: 28/09/2021: Buổi Chiều: 13:00 – 15:20

   Nhóm 1: Thầy Nguyễn Hùng Vỹ (0986680105) – Thầy Huỳnh Trung Nghĩa (0963253390)

   Link: https://meet.google.com/mgb-vifj-azu

4. KHOA CƠ ĐIỆN TỬ (CĐT)
Thứ 3: 21/09/2021: Buổi chiều: 13:00 – 13:45  – Thầy Đạt (SĐT: 0357890189)

Thứ 3: 21/09/2021: Buổi chiều: 13:45 – 14:30  – Thầy Mạnh (SĐT: 0928507607)

   Nhóm 1: Thầy Hồ Thành Đạt, Thầy Nguyễn Hữu Mạnh

   Link: https://meet.google.com/vjp-fovo-wxd

5. KHOA ĐIỆN
Thứ 6:  24/09/2021: Buổi chiều: 13:00 -15:20

Thứ 6:  01/10/2021: Buổi chiều: 13:00 -15:20

   Nhóm 2: Cô Nguyễn Thị Ngọc Sang

   Link: https://meet.google.com/iyz-atte-uek

6. KHOA CƠ ĐIỆN LẠNH (CĐL)
Thứ 4: 29/09/2021: Sáng 8:00 – 9:30 – Thầy Trần Minh Thái

Thứ 5: 30/09/2021: Sáng 8:00 – 9:30 – Thầy Trần Minh Thái

   Nhóm 4: CĐL:  https://meet.google.com/aoh-vkmu-jtj

   Nhóm 4: KTL: https://meet.google.com/aoh-vkmu-jtj

7. BỘ MÔN KỸ THUẬT NỮ CÔNG (KTNC)
Thứ 5: 30/09/2021: Buổi chiều: 14:40 – 15: 20

   Nhóm 1: Cô Lê Thị Kim Thoa

   Link: https://meet.google.com/ovf-scqs-zss

II. Sử dụng phần  mềm Zoom (Hướng dẫn sử dụng phần mềm Zoom):

1. KHOA ĐIỆN TỬ (ĐT)
Thứ 3: 28/09/2021: Chiều 13:50 – 14:30

   Nhóm 1: Thầy Bùi Quốc Trưởng – SDT: 0978 621 028

Meeting ID: 630 258 0647

Passcode: 12341234

   Link: https://us04web.zoom.us/j/6302580647?pwd=TDdkZ1U4RzlqTUh2L3dYam4vQXBndz09

C. CÁC NHÓM HỌC: Tải về

 • Nhóm 1 gồm học sinh nghề: SCMT, ĐTCN, MTT, CĐT, TĐH, BCK, BCN, CGKL, CTKM (Theo danh sách đính kèm)
 • Nhóm 2 gồm học sinh nghề: QTM, ĐCN (Theo danh sách đính kèm)
 • Nhóm 3 gồm học sinh nghề: TKĐH (Theo danh sách đính kèm)
 • Nhóm 4 gồm học sinh nghề: CĐL, KTL, TKĐH (Theo danh sách đính kèm)
 • Nhóm 5 gồm học sinh nghề: CNO (Theo danh sách đính kèm)
 • Nhóm 6 gồm học sinh nghề: CNO (Theo danh sách đính kèm)
 • Nhóm 7 gồm học sinh nghề: CNO (Theo danh sách đính kèm) 

Trân trọng./.

Bài viết cùng chủ đề: