DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP TIN HỌC MOS, IC3 ĐỢT 3 VÀ ANH VĂN TOEIC ĐỢT 2

28/12/2020
471 lượt xem

THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP TIN HỌC MOS, IC3 ĐỢT 3 VÀ ANH VĂN TOEIC ĐỢT 2 NĂM 2018

Học sinh vui lòng xem danh sách Lớp Tin học MOS.03A (tối thứ 2-4-6) tại đây: mos 03A

Học sinh vui lòng xem danh sách Lớp Tin học MOS.03WB (sáng thứ 4-6) tại đây: MOS.03WB

Học sinh vui lòng xem danh sách Lớp Tin học MOS.03E (thứ 7, chủ nhật) tại đây: mos 03E

Học sinh vui lòng xem danh sách Lớp Tin học IC3.03CF (tối thứ 3-5-7) tại đây: IC3.03CF

Học sinh vui lòng xem danh sách Lớp Anh văn TOEIC.02 (sáng thứ 2-4-6) tại đây: TOEIC 02

Bài viết cùng chủ đề: