Nghề Thiết kế đồ họa

14/04/2022
653 lượt xem
 1. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo:

a) Cơ sở vật chất:
– Số phòng học lý thuyết chuyên môn và phòng/xưởng thực hành: 07 phòng

b) Thiết bị, dụng cụ đào tạo:

TT Tên thiết bị đào tạo Đơn vị Số lượng
1. Vật mẫu Bộ 2
2. Bàn bày mẫu Chiếc 2
3. Khăn trải bàn Bộ 2
4. Bộ thiết bị vẽ mỹ thuật Bộ 19
5. Máy vi tính Bộ 19
6. Máy chiếu (Projector) Chiếc 1
7. Máy Cassette Chiếc 1
8. Loa vi tính Bộ 1
9. Thiết bị phụ kiện kết nối mạng Bộ 1
10. Thiết bị kiểm tra thông mạch Chiếc 6
11. Kìm bấm dây mạng Chiếc 6
12. Đường truyền internet Đường 1
13. Dụng cụ tháo lắp Bộ 6
14. Máy in màu Chiếc 1
15. Máy ảnh Chiếc 6
16. Ống kính Chiếc 6
17. Đèn flash Chiếc 1
18. Máy quét ảnh/tài liệu Chiếc 1
19. Webcam Chiếc 1
20. Loa máy tính Chiếc 1
21. Joystick Chiếc 1
22. USB Chiếc 1
23. Máy vẽ plotter Chiếc 1
24. Máy in Chiếc 1
25. Hệ điều hành Bộ 1
26. Phần mềm văn phòng Bộ 1
27. Phần mềm trình diễn phim, âm thanh Bộ 1
28. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Bộ 19
29. Phần mềm hỗ trợ kết nối mạng và chia sẻ trong mạng Bộ 19
30. Trình duyệt web Bộ 19
31. Phần mềm lập trình C Bộ 19
32. Phần mềm Visual studio. Net Bộ 19
33. Trình điều khiển thiết bị Bộ 19
34. Phần mềm sao lưu Bộ 19
35. Phần mềm phân hoạch và định dạng đĩa cứng Bộ 19
36. Phần mềm diệt virus Bộ 19
37. Phần mềm máy vi tính ảo Bộ 19
38. Phần mềm Thiết kế 2D Bộ 19
39. Phần mềm thiết kế 3D Bộ 19
40. Phần mềm Autocad Bộ 19
41. Adobe CS 6 Bộ 19
42. Phần mềm thiết kế và dàn trang Bộ 19
43. Phần mềm hỗ trợ lập trình Web Bộ 19
44. Phần mềm hỗ trợ xuất bản web Bộ 19

 

 1. Nhà giáo

a) Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 07 giáo viên
b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: 20/01
c) Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm): 02 giáo viên

TT Họ và tên Trình độ chuyên môn được đào tạo Trình độ nghiệp vụ sư phạm Trình độ kỹ năng nghề Môn học, mô-đun, tín chỉ

được phân công giảng dạy

1. Võ Đức Thiện Thạc sĩ khoa học máy tính.

Cử nhân CNTT

SPDN Lành nghề Thiết kế các trang web; PHP & My SQL; Illustrator.
2. Huỳnh Phan Diệu Hiền Cử nhân CNTT SPDN Lành nghề Tin học văn phòng; Cấu trúc máy tính; MS Access; Mạng cơ bản; Bài tập tốt nghiệp.

 

 1. d) Nhà giáo thỉnh giảng: 05 giáo viên
TT Họ và tên Trình độ chuyên môn được đào tạo Trình độ nghiệp vụ sư phạm Trình độ kỹ năng nghề Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy Tổng số giờ giảng dạy/năm
1. Phan Nhật Trung Cử nhân KH ngành SP tin học SPDN Lành nghề  Đồ họa 3D; Tạo các bản vẽ kỹ thuật xây dựng. 180
2. Nguyễn Hữu Phước Cử nhân KH ngành tin học SPDN Lành nghề Công nghệ Multimedia. 90
3. Phạm Thị Kim Lan Cử nhân anh văn SPDN Lành nghề Anh văn căn bản và chuyên ngành 90
4. Nguyễn Minh Vũ Kỹ sư Công nghệ thông tin SPDN Lành nghề  Photoshop ; Indesign; Đồ họa quảng cáo; Kỹ thuật in ấn; 360
5. Trần Văn Tiền Thạc sĩ khoa học máy tính.

Cử nhân Công nghệ thông tin

SPDN Lành nghề Biên tập ảnh nghệ thuật; Kỹ thuật quay camera và chụp ảnh; Kỹ xảo dựng phim; Corel draw. 360

 (Có hồ sơ nhà giáo kèm theo)

 1. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy

a) Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh:

 • Tên chương trình: Thiết kế đồ họa
 • Trình độ đào tạo: Trung cấp
 • Đối tượng tuyển sinh:
  • Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương trở lên.
  • Học sinh tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương trở lên.
 • Thời gian đào tạo: 02 năm; với tổng số giờ: 980 giờ, bao gồm lý thuyết: 715 giờ, thực hành: 1.265 giờ.
 • Chương trình đào tạo: (có chương trình đào tạo kèm theo).

b) Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của từng ngành, nghề:

TT Tên giáo trình Tác giả Năm xuất bản Nhà xuất bản
1. Tin học văn phòng Khoa Công nghệ thông tin 2016 Tài liệu nội bộ
2. Cấu trúc máy tính Khoa Công nghệ thông tin 2016 Tài liệu nội bộ
3. MS Access Khoa Công nghệ thông tin 2016 Tài liệu nội bộ
4. Mạng cơ bản Khoa Công nghệ thông tin 2016 Tài liệu nội bộ
5. Anh văn căn bản và chuyên ngành Khoa Công nghệ thông tin 2016 Tài liệu nội bộ
6. Photoshop Khoa Công nghệ thông tin 2016 Tài liệu nội bộ
7. Corel draw Khoa Công nghệ thông tin 2016 Tài liệu nội bộ
8. Illustrator Khoa Công nghệ thông tin 2016 Tài liệu nội bộ
9. Indesign Khoa Công nghệ thông tin 2016 Tài liệu nội bộ
10. Đồ họa quảng cáo Khoa Công nghệ thông tin 2016 Tài liệu nội bộ
11. Kỹ thuật in ấn Khoa Công nghệ thông tin 2016 Tài liệu nội bộ
12. Biên tập ảnh nghệ thuật Khoa Công nghệ thông tin 2016 Tài liệu nội bộ
13. Công nghệ Multimedia Khoa Công nghệ thông tin 2016 Tài liệu nội bộ
14. Kỹ thuật quay camera và chụp ảnh Khoa Công nghệ thông tin 2016 Tài liệu nội bộ
15. Thiết kế các trang web Khoa Công nghệ thông tin 2016 Tài liệu nội bộ
16. PHP & My SQL Khoa Công nghệ thông tin 2016 Tài liệu nội bộ
17. Đồ họa 3D Khoa Công nghệ thông tin 2016 Tài liệu nội bộ
18. Tạo các bản vẽ kỹ thuật xây dựng Khoa Công nghệ thông tin 2016 Tài liệu nội bộ
19. Kỹ xảo dựng phim Khoa Công nghệ thông tin 2016 Tài liệu nội bộ

 

Bài viết cùng chủ đề: