TỔ CHỨC HỌP BAN CÁN SỰ CÁC LỚP TRUNG CẤP NĂM HỌC 2022-2023

16/03/2023
742 lượt xem

Căn cứ Kế hoạch số: 01/KH-HSSV ngày 08/02/2023 về tổ chức hoạt động của Ban Cán sự lớp năm học 2022 – 2023 của trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương;  

Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo đến Ban cán sự các lớp trình độ trung cấp năm học 2022 – 2023 các nội dung như sau:

 1. Đối tượng: Ban cán sự các lớp trung cấp.
 2. Thời gian:
 • Khóa 21K15: vào lúc 8h00 ngày 22/03/2023
 • Khóa 20K14, 22K16: lúc 14h00 ngày 22/03/2023
 1. Địa điểm: Phòng E2
 2. Nội dung:
 • Bảo hiểm y tế – tai nạn.
 • Làm đơn miễn giảm học phí – nộp bằng tốt nghiệp THCS bản photo để bổ sung hồ sơ.
 • Tham gia hội thao các ngày quốc lễ và giỗ tổ Hùng Vương.
 • Tham gia đánh giá rèn luyện – xét điểm để được xét học bổng.
 • Điểm danh lớp thường xuyên và thông báo đến phòng CTHSSV các bạn học sinh nghỉ nhiều hơn 1 buổi/ tuần.
 • Học sinh có khó khăn phát sinh trong quá trình học – tổng hợp ý kiến và báo với phòng CTHSSV.
 • Tập huấn hướng dẫn phân loại rác tại nguồn.

Ghi chú: Căn cứ tình hình thực tế có thể thay thế phương thức họp, lịch họp theo thông báo của Phòng CTHSSV đến Ban cán sự các lớp biết và thực hiện.

Đề nghị lãnh đạo Khoa, Bộ môn và giáo viên chủ nhiệm thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.

Trân trọng./.

FILE THÔNG BÁO ĐÃ KÝ

Bài viết cùng chủ đề: