THÔNG BÁO – VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN, GIỚI THIỆU GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2023

08/03/2023
540 lượt xem

Thực hiện nội dung tại công văn số 359/NV-TĐKT ngày 03 tháng 03 năm 2023 của Phòng Nội vụ Quận 5 về thực hiện tuyên truyền, giới thiệu và cung cấp danh sách gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thông báo về triển khai thực hiện tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2023 cụ thể như sau:

  1. Đối tượng thực hiện: Tất cả học sinh trình độ trung cấp.
  2. Điều kiện: Gương “người tốt, việc tốt”, những sáng kiến hay, các mô hình mới được biểu dương, tôn vinh tại đơn vị trường học hoặc tại nơi ở. Hồ sơ gồm có:
  • Tóm tắt thành tích cá nhân, tập thể học sinh được giới thiệu (ít nhất 1,5-2 trang A4).
  • Đính kèm file hình ảnh chất lượng cao về công việc thực hiện và gửi về email: phongcthssv@hungvuongtech.edu.vn.
  1. Thời gian nộp: trước ngày 15/03/2023.
  2. Địa điểm nộp: Phòng Công tác học sinh, sinh viên – Phòng F1.4, gặp cô Trinh.

 

Đề nghị lãnh đạo Khoa, Bộ môn và giáo viên chủ nhiệm thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.

Trân trọng./.

FILE THÔNG BÁO ĐÃ KÝ

Bài viết cùng chủ đề: