Về đăng ký nhu cầu vay vốn tín dụng mua máy tính, thiết bị học tập phục vụ học trực tuyến

09/10/2021
1820 lượt xem

Căn cứ công văn số 32363/SLĐTBXH-GDNN, ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội v/v đăng ký nhu cầu vay vốn tín dụng mua máy tính, thiết bị học tập phục vụ học trực tuyến;

Nhà trường thông báo đến học sinh các lớp hệ trung cấp về đăng ký nhu cầu vay vốn tín dụng mua máy tính, thiết bị học tập phục vụ học trực tuyến, cụ thể như sau:

 1. Đối tượng: học sinh khóa 19K13-2, khóa 20K14, khóa 21K15
 2. Thời gian đăng ký: Bắt đầu từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/10/2021
 3. Điều kiện tham gia:
 • HSSV thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo
 • HSSV có bố hoặc mẹ hoặc cả bố và mẹ mất do dịch Covid-19
 • HSSV có bố hoặc mẹ hoặc cả bố và mẹ là F0
 • HSSV có bố hoặc mẹ hoặc cả bố và mẹ là người lao động mất việc do dịch Covid-19 (Tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, ngừng việc, chấm dứt hợp đồng lao động)
 1. Nguồn vốn vay: gói tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên
 2. Thời gian cho vay:
 • Dưới 01 năm
 • Dưới 02 năm
 • Dưới 03 năm
 1. Cách thức đăng ký: học sinh đăng ký qua Giáo viên chủ nhiệm, qua email Phòng CTHSSV (Tên học sinh, MSSV, ngày tháng năm sinh, số điện thoại) trước ngày 14/10/2021

Đề nghị lãnh đạo Khoa/Bộ môn, giáo viên chủ nhiệm thông báo đến tất cả học sinh có nhu cầu vay vốn phù hợp với điều kiện trên lập danh sách và gửi đến Phòng CTHSSV qua địa chỉ mail: phongcthssv@hungvuongtech.edu.vn.

Mọi chi tiết liên hệ T.Thắng (P.CTHSSV) – 028. 3957 4922

(Biểu mẫu – file đính kèm) BIEU MAU DK NHU CAU VAY VON

Trân trọng./.

TB VỀ VAY VỐN TIN DỤNG MUA THIẾT BỊ HỌC TẬP

Bài viết cùng chủ đề: