Thông báo kết quả đánh giá rèn luyện của học sinh HKI NH 2021-2022

06/07/2022
786 lượt xem

Phòng CTHSSV thông báo kết quả đánh giá rèn luyện HKI năm học 2021-2022, như sau:

1. Kết quả Đánh giá rèn luyện HKI NH 2021-2022:

+ Khóa 19K13 xem tại đây

+ Khóa 20K14 xem tại đây

+ Khóa 21K15 xem tại đây

2. Thời gian khiếu nại: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01/8/2022.

3. Địa điểm thắc mắc, khiếu nại: CTrinh – F1.4 – Phòng CTHSSV. SĐT: 0283.957.4922.

Thông báo xem tại đây

Trân trọng./.

Bài viết cùng chủ đề: