KHAI BÁO Y TẾ

04/05/2021
881 lượt xem

Trước tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19, nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đối với học sinh, Sở LĐTB&XH đã ban hành công văn số 36484/SLĐTBXH-GDNN yêu cầu “Tăng cường phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở Giáo dục nghề nghiệp “.

Để phối hợp các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho học sinh, đề nghị toàn thể Học sinh Khai báo trong hôm nay ngày 04.05.2021 sau kỳ nghỉ Lễ 30.04&01.05. Thầy/cô GVCN nhắc nhở các em khai báo đầy đủ.

Link khai báo y tế:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiJiVHbNGc7y6gbVHGBwTXkUHx2iSrMGt0-L_2yNxuV1kNoQ/viewform