Lịch học trực tuyến – Online từ ngày 06/9/2021

14/09/2021
2093 lượt xem

THÔNG BÁO

Về lịch học trực tuyến – Online từ ngày 06/9/2021

Căn cứ Tiến độ đào tạo hệ trung cấp năm học 2020 – 2021,

Phòng Đào tạo thông báo đến học sinh hệ trung cấp danh sách các lớp học trực tuyến – Online từ ngày 06/9/2021, như sau:

  1. Đối tượng: Học sinh khóa 19K13, khóa 20K14 của các Khoa/ Bộ môn: Bảo trì cơ khí, Công nghệ ô tô, May thời trang.
  2. Thời gian: Từ ngày 06/9/2021
  3. Link tham dự các lớp học: TẢI VỀ

Đề nghị lãnh đạo Khoa/ BM, giáo viên chủ nhiệm thông báo cho học sinh để thực hiện nghiêm túc thông báo này./.