THÔNG BÁO Về Quy chế tuyên dương học sinh xuất sắc, tiêu biểu

08/06/2022
955 lượt xem

Thực hiện nội dung đề nghị tại Công văn số 19314/SLĐTBXH-GDNN ngày 03 tháng 06 năm 2022 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xét chọn tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2022.

Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thông báo một số nội dung như sau:

  1. Ngày 05 tháng 4 năm 2022 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 316/QĐ-LĐTBXH về ban hành Quy chế tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu (gọi tắt là Quyết định số 316/QĐ-LĐTBXH).
  2. Lãnh đạo Phòng, Khoa, Bộ môn và Giáo viên chủ nhiệm thông báo nội dung Quyết định số 316/QĐ-LĐTBXH đến cán bộ, nhân viên, giáo viên và học sinh trình độ trung cấp.

Đính kèm Quyết định số 316/QĐ-LĐTBXH ngày 05/4/2022.

Đề nghị lãnh đạo Phòng, Khoa, Bộ môn và giáo viên chủ nhiệm thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.

Quyết định số 316/QĐ-LĐTBXH xem tại đây

TB triển khai xem tại đây

Trân trọng./.

Bài viết cùng chủ đề: