HOẠT ĐỘNG VỀ NGUỒN “HÀNH TRÌNH THEO CHÂN BÁC” CHO ĐOÀN VIÊN NĂM 2022

06/06/2022
776 lượt xem

HOẠT ĐỘNG VỀ NGUỒN “HÀNH TRÌNH THEO CHÂN BÁC” CHO ĐOÀN VIÊN NĂM 2022

Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022); 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2022) và tiến đến kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) về truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây;

– Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang, định hướng, giữ gìn và phát huy bản sắc Văn hóa dân tộc Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc cho đoàn viên

– Thông qua hoạt động phong trào sẽ tăng cường giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” trong đoàn viên Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương.

– Tạo môi trường hoạt động để Đoàn viên của trường phát huy tính năng động, giao lưu đoàn kết. Thông qua hoạt động phong trào phát huy vai trò của từng quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp vào các tổ chức Đảng, Đoàn thể.

Ban Chấp hành (BCH) Đoàn trường phối hợp với phòng Công tác học sinh sinh viên tổ chức hoạt động về nguồn “ Hành trình theo chân Bác”.

  • Hành trình đến địa chỉ đỏ: Bảo tàng Hồ Chí Minh – Bến Nhà Rồng
  • Hành trình trải nghiệm, sinh hoạt chủ đề, tìm hiểu lịch sử.
  • Hành trình khám phá

Z3466020409248 03a0c116304fdfa629942071161cf4b8

Z3470440028298 86c299cf8b7e6e26beb9477f8e7bd7ef

Z3470440828992 86d8bf08f7ea92fe810a84379938983e

Z3470443568683 763bcc82df6dad3afa6948cb566464c6

Ban chấp hành Đoàn trường và đoàn viên nghe thuyết minh về Hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ

Z3470264231012 D66f384f17f6cac4ebbb2fe23d6b09ad

Ban chấp hành Đoàn trường và đoàn viên chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Bến Nhà Rồng