Khóa 21K15: Thời khóa biểu Sinh hoạt đầu khóa – Năm học 2021 – 2022

11/09/2021
3705 lượt xem

THÔNG BÁO

Về thời khóa biểu Sinh hoạt đầu khóa năm học 2021-2022 – Khóa 21K15

Nhà trường thông báo về thời khóa biểu Sinh hoạt đầu khóa – năm học 2021-2022 đến toàn bộ học sinh hệ trung cấp Khóa 21K15  như sau:

  • Thời gian học:  Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 02/10/2021.
  • Hình thức học: Online. Nhà trường sẽ thông báo ứng dụng học online, ID và Mật khẩu cụ thể trước ngày 20/09/2021.
  • Học sinh xem thời khóa biểu và danh sách lớp tại đường link: https://hungvuongtech.edu.vn/thoi-khoa-bieu/thoi-khoa-bieu-trung-cap/
  • Liên hệ: 0704810423 – Thầy Thắng

Đề nghị các em học sinh Khóa 21K15 tham gia học đầy đủ.

Trân trọng ./.

Bài viết cùng chủ đề: