Thông báo về việc tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp từ ngày 20/12/2021

16/12/2021
993 lượt xem

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp từ ngày 20 tháng 12 năm 2021

 Căn cứ Công văn số 4236/UBND-VX ngày 15 tháng 12 năm 2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức thí điểm dạy và học trực tiếp tại một số Trường Cao đẳng, Trường Trung cấp trên địa bàn Thành phố.

Căn cứ Kế hoạch số 62/KH-KTCNHV ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Trường TCN KTCN Hùng Vương về việc Tổ chức học trực tiếp học sinh Khoá 19K13 và 20K14-1 tại Trường Trung cấp nghề KTCN Hùng Vương từ ngày 13/12/2021

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công Nghệ Hùng Vương thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên như sau:

  1. Trưởng các Khoa/BM xây dựng Thời Khoá biểu, kèm danh sách học sinh tham gia học trực tiếp, gửi về phòng Đào tạo trong ngày 16 tháng 12 năm 2021 và phân công giáo viên phụ trách phòng thực hành vệ sinh thiết bị.
  2. Giáo viên chủ nhiệm các lớp có trong danh sách học trực tiếp thông báo đến học sinh tham dự lớp theo Thời khoá biểu.
  3. Phòng Công tác học sinh thực hiện các công tác chuẩn bị theo Kế hoạch số 62/KH-KTCNHV ngày 02 tháng 12 năm 2021, thực hiện gửi tin nhắn thông báo đến học sinh và kèm đường dẫn hoặc mã QR code để học sinh tiến hành khai báo y tế trước khi đến trường.
  4. Phòng Đào tạo ban hành thông báo học sinh đi học trực tiếp từ ngày 20/12/2021 và đăng tải trên các phương tiện truyền thông của trường.
  5. Phòng Tổ chức Hành chánh thực hiện vệ sinh các khu vực chung và nhà vệ sinh, bố trí cồn khử khuẩn tại các khu vực lớp học và các nhiệm vụ khác trong Kế hoạch số 62/KH-KTCNHV, thông báo cho nhân viên giữ xe biết để thực hiện

Lưu ý: Thực hiện theo thông điệp “5K” Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế.

Thông báo Về việc tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp từ ngày 20/12/2021

Bài viết cùng chủ đề: