– VẼ VÀ THIẾT KẾ CƠ KHÍ TRÊN MÁY TÍNH (Autocad)

28/12/2020
959 lượt xem

Học phí: 2.500.000 đ/ 6 tuần – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Số TT Tên các bài trong mô đun Thời gian
Tổng số Lý thuyết Thực hành Kiểm tra*
1 Bài 01: Giới thiệu và thiết lập bản vẽ 4 1 3
2 Bài 02: Lệnh vẽ cơ bản.

Đoạn thẳng

Đường tròn

Cung tròn

Các thủ thuật hiệu chỉnh

Lệnh vẽ đa giác (Polygon)

Lệnh vẽ hình chữ nhật (Rectangle)

Lệnh vẽ hình elip (Ellipse)

Các lệnh hiệu chỉnh đối tượng

12 2 10
3 Bài 03: Vẽ và thiết kế bản vẽ hình chiếu vuông góc

1. Ý nghĩa của hình chiếu vuông góc

2. Thiết lập môi trường làm việc.

3. Các lệnh vẽ và thiết kế.

4. Vẽ và thiết kế bản vẽ hình chiếu vuông góc.

* Kiểm tra: thiết kế khung tên A4.

8 2 6
4 Bài 04: Vẽ, thiết kế và xử lý bản vẽ chế tạo cho máy phay CNC

1. Thiết lập môi trường làm việc.

2. Các lệnh vẽ, thiết kế và xử lý.

3. Ứng dụng vẽ và thiết kế bản vẽ chế tạo trên máy phay CNC.

12 2 10
5 Bài 05: Vẽ, thiết kế và xử lý bản vẽ chế tạo cho máy tiện CNC

1. Thiết lập môi trường làm việc.

2. Các lệnh vẽ, thiết kế và xử lý.

3. Ứng dụng vẽ và thiết kế bản vẽ chế tạo trên máy tiện CNC.

12 2 10
6 Bài 06: In và xuất bản vẽ

1. Ý nghĩa của việc in và xuất bản vẽ.

2. Thiết lập môi trường làm việc.

3. Lệnh in bản vẽ và ứng dụng.

4. Lệnh xuất bản vẽ và ứng dụng.

4 1 2 1
7 Bài 07: Vẽ, thiết kế và trình bày bản vẽ nguyên lý chuyên ngành cơ khí

1. Ý nghĩa của bản vẽ nguyên lý và những quy ước.

2. Thiết lập môi trường làm việc.

3. Các lệnh vẽ, thiết kế và xử lý.

4. Ứng dụng vẽ và thiết kế bản vẽ nguyên lý chuyên ngành cơ khí.

5. In bản vẽ và đánh giá.

8 2 6
8 Bài 08: Vẽ, thiết kế và trình bày bản vẽ lắp chuyên ngành cơ khí

1. Ý nghĩa của bản vẽ lắp và những quy ước.

2. Thiết lập môi trường làm việc.

3. Các lệnh vẽ, thiết kế và xử lý.

4. Ứng dụng vẽ và thiết kế bản vẽ lắp chuyên ngành cơ khí.

5. In bản vẽ và đánh giá.

8 1 7
9 Bài 09: Vẽ, thiết kế và trình bày bản vẽ chi tiết chuyên ngành cơ khí

1. Ý nghĩa của bản vẽ chi tiết và những quy ước.

2. Thiết lập môi trường làm việc.

3. Các lệnh vẽ, thiết kế và xử lý.

4. Ứng dụng vẽ và thiết kế bản vẽ chi tiết chuyên ngành cơ khí.

5. In bản vẽ và đánh giá.

8 1 7
10 Bài 10: Vẽ và thiết kế mô hình 3D

1. Ý nghĩa của chi tiết và mô hình 3D.

2. Thiết lập môi trường làm việc.

3. Các lệnh vẽ và thiết kế 3D.

4. Ứng dụng các lệnh để thiết kế một số chi tiết 3D.

5. Trình bày, in bản vẽ và đánh giá.

12 1 10 1
11 Bài 11: Lắp ráp chi tiết và mô hình 3D

1. Thiết lập môi trường làm việc

2. Các lệnh lắp ráp

3. Ứng dụng các lệnh để lắp ráp chi tiết và mô hình 3D

4. Trình bày, in bản vẽ và đánh giá.

8 1 7
12 Bài 12: Kiểm tra hết môn, rút kinh nghiệm

+ Ôn tập lại những kiến thức và kỹ năng đã học.

+ Thực hiện được bài kiểm tra hết môn trong thời gian quy định.

+ Rút kinh nghiệm và định hướng học tập.

4 0 0 4
Cộng 100 16 78 6