– SỬA CHỮA XE TAY GA

28/12/2020
1107 lượt xem

HỌC PHÍ: 2.200.000 đ/ 1 tháng – 6 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Hệ thống truyền lực

Hệ thống bôi trơn , làm mát

Hướng dẫn tháo ráp động cơ Spacy

Hướng dẫn tháo ráp động cơ Avenis

Hướng dẫn tháo ráp động cơ Nouvo

Hệ thống thắng

Hệ thống cung cấp hòa khí

Hướng dẫn tháo ráp động cơ Exciter , Kymco

Hướng dẫn tìm  pan