– SỬA CHỮA XE GẮN MÁY CHUYÊN SÂU

28/12/2020
1262 lượt xem

HỌC PHÍ: 1.700.000 đ/ 1 tháng – 6 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

 NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Thực hành tháo ráp động cơ Dream, Wave

Thực hành tháo ráp động cơ Suzuki Best

Thực hành tháo ráp động cơ Suzuki Sport

Thực hành tháo ráp động cơ Kawasaki Max

Thực hành tháo ráp Xe FX

Bảo dưỡng thắng dĩa