– QUẤN DÂY QUẠT ĐIỆN

28/12/2020
874 lượt xem

HỌC PHÍ: 1.400.000 đ/ 5 tuần – 6 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Vẽ, quấn sơ đồ đấu dây của 1 số loại quạt trần

Kỹ thuật cách điện rãnh động cơ quạt

Vẽ sơ đồ và đấu dây quạt bàn có khâu từ cực

Vẽ sơ đồ khai triển và đấu dây quạt đứng, quạt hút gió, quạt thổi lò