– QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ VẠN NĂNG CĂN BẢN

28/12/2020
875 lượt xem

HỌC PHÍ: 1.450.000 đ/ 5 tuần – 6 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Cách lắp ráp và bảo dưỡng động cơ

Vẽ sơ đồ dây quấn phần ứng (rô to)

Thực hành sang bối của dây phần ứng: tiến theo chiều quấn và lùi theo chiều quấn

Thực hành quấn và lên lam: lam thẳng, lam lệch phải, lam lệch trái, làm lệch vào giữa

Kiểm tra rôto bị chập vòng dây, bị chạm cổ góp

Quấn dây, cuộn dây kích từ

Quấn dây phần ứng Rotor

Quấn dây động cơ DC công suất nhỏ