– QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ 3 PHA NÂNG CAO

28/12/2020
1042 lượt xem

HỌC PHÍ: 1.350.000 đ/ 5 tuần – 6 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Đấu dây động cơ KĐB 3 pha, thay đổi tốc độ bằng cách thay đổi cực tính

Vẽ sơ đồ khai triển và sơ đồ đấu dây của động cơ KĐB 3 pha dạng dây quấn mạch nhánh, 2 mạch nhánh

Quấn dây đấu dây động cơ KĐB 3 pha Rotor lồng sóc dạng dây quấn xếp 2 lớp  2 cấp điện áp

Quấn dây đấu dây động cơ KĐB 3 pha Rotor lồng sóc dạng dây quấn xếp  1 lớp 2 cấp điện áp 220/380V dạng móc xích

Đấu dây dạng mạch nhánh

Xác định cực tính 12 đầu dây của động cơ KĐB 3 pha

Tính và quấn dây động cơ 3 pha có 12 đầu dây ra

Tính số vòng dây quấn động cơ 3 pha

Thực hành quấn dây động cơ 3 pha dạng dây quấn phức tạp