– QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ 1 PHA

28/12/2020
1787 lượt xem

LỚP: QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ 1 PHA CĂN BẢN

HỌC PHÍ: 1.400.000 đ/ 5 tuần – 5 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Phân loại, đọc nhãn máy động cơ 1 pha

Đọc nhãn máy động cơ 1 pha

Kiểm tra động cơ 1 pha

Cách tháo gỡ và lấy số liệu

Cách lắp ráp và bảo dưỡng động cơ 1 pha

Khảo sát kiểm tra số liệu động cơ 1 pha

Đấu dây vận hành động cơ 1 pha

Nhận định về bộ dây quấn dạng đồng tâm, đồng khuôn, dạng sin, dạng 1 lớp

Làm khuôn, kỹ thuật cách điện rãnh động cơ

Cách lắp dây vào rãnh

Cách đai bộ dây

Làm khuôn, quấn dây động cơ

Cách xử lý, khắc phục hư hỏng

LỚP: QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ 1 PHA NÂNG CAO

 

HỌC PHÍ: 1.350.000 đ/ 5 tuần – 6 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Vẽ sơ đồ và quấn lại bộ dây động cơ 1 pha

Vẽ sơ đồ khai triển và sơ đồ đấu dây động cơ 1 pha cấp điện áp, khởi động dùng pha đề, bộ dây quấn đồng tâm 1 lớp

Quấn dây động cơ bơm nước

Vẽ sơ đồ khai triển và sơ đồ đấu dây động cơ 1 pha, 2 cấp điện áp, dùng tụ đề, bộ dây quấn dạng Sin

Vẽ sơ đồ khai triển và sơ đồ đấu dây động cơ 1 pha, 2 cấp điện áp, dùng tụ ngậm, bộ dây quấn dạng mượn rãnh

Tính số vòng dây quấn động cơ 1 pha

Thực hành quấn dây theo số liệu đã tính