– QUẤN DÂY BIẾN ÁP

28/12/2020
748 lượt xem

LỚP: QUẤN DÂY BIẾN ÁP CĂN BẢN

 

HỌC PHÍ: 1.350.000 đ/ 5 tuần – 6 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Cấu tạo máy biến áp 1 pha

Nguyên lý hoạt động của MBA

Khái quát về cấu tạo máy đổi điện 110/220V

Khái quát về cấu tạo máy biến áp cách ly một điện áp vào 220V, hai điện áp ra 100V, 110V

Vẽ sơ đồ quấn dây

Khái quát về cấu tạo Survolteur

Vẽ sơ đồ quấn Survolteur

Thứ tự quấn dây và bố trí các đầu dây ra

Cách sử dụng Survolteur

Vẽ sơ đồ đấu dây Survolteur

Vẽ sơ đồ quấn dây sạc bình

Diod và sơ đồ chỉnh lưu

Sơ đồ đấu dây máy sạc bình

Vẽ sơ đồ quấn Adaptor

LỚP: QUẤN DÂY BIẾN ÁP NÂNG CAO

 

HỌC PHÍ: 1.250.000 đ/ 5 tuần – 6 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Tính toán MBA 1 pha

Kiểm tra được các hư hỏng, tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục

Khảo sát, tháo gỡ, lấy số liệu và vẽ lại sơ đồ máy đổi điện 127/220V (dạng lõi sắt tròn)

Sơ đồ quấn dây máy biến áp Hàn

Sơ đồ quấn dây MBA tự ngẫu 3 pha

Tháo gỡ MBA 3 pha

Cách xác định các đầu dây của MBA 3 pha

Sơ đồ quấn dây MBA cách ly 3 pha