– LẬP TRÌNH WEB-PHP

28/12/2020
389 lượt xem

Vận dụng được các kỹ năng để xây dựng được hoàn chỉnh một ứng dụng web PHP & MySQL tuân thủ đầy đủ các bước trong quy trình phát triển phần mềm với 3 dạng web phổ biến:

Website chuyên về trình bày thông tin – tin tức

Website chuyên về bán hàng – thương mại điện tử

Website chuyên về quản trị nội dung CMS

Khai giảng thường xuyên .

Học phí: 2.000.000 đ/ 12 tuần – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

       Hộ nghèo, gia đình khó khăn

      Tái hòa nhập cộng đồng

      Thương binh, bệnh binh

     Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật