– KỸ THUẬT CHUẨN ĐOÁN HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ XE MÁY

28/12/2020
369 lượt xem

HỌC PHÍ: 5.000.000 đ/ 1 tháng/ 6 buổi/tuần 

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

=> Áp dụng mức giảm cao nhất