– CAD/CAM-CNC NÂNG CAO

28/12/2020
1219 lượt xem

Học phí: 4.500.000 đ/ 8 tuần – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Số TT

Tên các bài trong mô đun Thời gian
Tổng số Lý thuyết Thực hành

Kiểm tra*

1 Bài 1: Ứng dụng phần mềm Creo Parametric (ProEngineer) trong kỹ thuật CAD/CAM – CNC

I. Tổng quan về phần mềm Creo Parametric

1. Khả năng công nghệ của phần mềm Creo Parametric

2. Công nghệ CAD/CAM – CNC

3. Cài đặt phần mềm Creo Parametric

4. Thiết lập môi trường làm việc cho phần mềm Creo Parametric

II. Ứng dụng phần mềm Creo Parametric  trong thiết kế sản phẩm cơ khí

1. Các lệnh vẽ phác 2D

2. Các lệnh tạo khối

3. Tạo datum plane, axis, point

4. Phân tích sản phẩm

5. Lựa chọn các lệnh thiết kế

6. Thiết kế sản phẩm cơ khí

20 5 15
2 Bài 2: Thiết kế sản phẩm ghế nhựa

I. Thiết lập môi trường làm việc

II. Phân tích sản phẩm và lập trình tự thiết kế

III. Lựa chọn các lệnh thiết kế

IV. Ứng dụng phần mềm Creo Parametric  để thiết kế sản phẩm ghế nhựa

4 1 3
3 Bài 3: Thiết kế BƠM LỒNG SỐC – Chi tiết cánh bơm và thân trên

I. Thiết lập môi trường làm việc

II. Phân tích sản phẩm và lập trình tự thiết kế

III. Lựa chọn các lệnh thiết kế

IV. Ứng dụng phần mềm Creo Parametric  để thiết kế Bơm lồng sốc – chi tiết cánh bơm và thân trên

4 1 3
4 Bài 4: Thiết kế BƠM LỒNG SỐC – thân dưới

I. Thiết lập môi trường làm việc

II. Phân tích sản phẩm và lập trình tự thiết kế

III. Lựa chọn các lệnh thiết kế

IV. Ứng dụng phần mềm Creo Parametric  để thiết kế Bơm lồng sốc – thân dưới

V. Lắp ráp, khai triển và mô phỏng chuyển động

VI. Trình bày bản vẽ

4 1 3
5 Bài 5: Thiết kế sản phẩm KHAY ĐÁ và NẮP HỘP XÀ PHÒNG

I. Thiết lập môi trường làm việc

II. Phân tích sản phẩm và lập trình tự thiết kế

III. Lựa chọn các lệnh thiết kế

IV. Ứng dụng phần mềm Creo Parametric  để thiết kế sản phẩm Khay đá và Nắp hộp xà phòng

4 1 3
6 Bài 6: Thiết kế khuôn ép 2 tấm

I. Thiết lập môi trường làm việc

II. Phân tích sản phẩm và lập trình tự thiết kế

III. Lựa chọn các lệnh thiết kế

IV. Ứng dụng phần mềm Creo Parametric  để thiết kế khuôn 2 tấm cho sản phẩm ly suông

1. Thiết kế sản phẩm

2. Thiết kế khuôn

4 1 3
7 Bài 7: Thiết kế khuôn ép 3 tấm

I. Thiết lập môi trường làm việc

II. Phân tích sản phẩm và lập trình tự thiết kế

III. Lựa chọn các lệnh thiết kế

IV. Ứng dụng phần mềm Creo Parametric  để thiết kế khuôn ép 3 tấm cho sản phẩm ly có quai

1. Thiết kế sản phẩm

2. Thiết kế khuôn

4 1 2 1
8 Bài 8: Thiết kế khuôn ép 4 tấm

I. Thiết lập môi trường làm việc

II. Phân tích sản phẩm và lập trình tự thiết kế

III. Lựa chọn các lệnh thiết kế

IV. Ứng dụng phần mềm Creo Parametric  để thiết kế để thiết kế khuôn ép 4 tấm cho sản phẩm ly suông

1. Thiết kế sản phẩm

2. Thiết kế khuôn

4 1 3
9 Bài 9: Thiết kế khuôn ép 4 tấm nhiều sản phẩm

I. Thiết lập môi trường làm việc

II. Phân tích sản phẩm và lập trình tự thiết kế

III. Lựa chọn các lệnh thiết kế

IV. Ứng dụng phần mềm Creo Parametric  để thiết kế để thiết kế khuôn ép 4 tấm nhiều sản phẩm cho sản phẩm ly uống bia

1. Thiết kế sản phẩm

2. Thiết kế khuôn

4 1 3
10 Bài 10: Thiết kế chi tiết ống nối trong thiết bị cơ khí, bình cắm hoa

I. Thiết lập môi trường làm việc

II. Phân tích sản phẩm và lập trình tự thiết kế

III. Lựa chọn các lệnh thiết kế

IV. Ứng dụng phần mềm Creo Parametric  để thiết kế để thiết kế chi tiết ống nối trong thiết bị cơ khí, bình cắm hoa

4 1 3
11 Bài 11: Thiết kế sản phẩm ly uống bia, bình sữa, bánh xe

I. Thiết lập môi trường làm việc

II. Phân tích sản phẩm và lập trình tự thiết kế

III. Lựa chọn các lệnh thiết kế

IV. Ứng dụng phần mềm Creo Parametric  để thiết kế để thiết kế sản phẩm ly uống bia, bình sữa, bánh xe

4 1 3
12 Bài 12: Thiết kế sản phẩm tua vít Paker, chuột vi tính

I. Thiết lập môi trường làm việc

II. Phân tích sản phẩm và lập trình tự thiết kế

III. Lựa chọn các lệnh thiết kế

IV. Ứng dụng phần mềm Creo Parametric  để thiết kế để thiết kế sản phẩm tua vít paker, chuột vi tính

4 1 3
13 Bài 13: Thiết kế sản phẩm chắn bùn (dè xe máy)

I. Thiết lập môi trường làm việc

II. Phân tích sản phẩm và lập trình tự thiết kế

III. Lựa chọn các lệnh thiết kế

IV. Ứng dụng phần mềm Creo Parametric  để thiết kế để thiết kế sản phẩm chắn bùn (dè xe máy)

 

4 1 3
14 Bài 14: Lập trình CAM gia công sản phẩm 2D và 2D ½

I. Thiết lập môi trường làm việc

II. Phân tích sản phẩm và lập trình tự gia công

III. Lựa chọn chế độ gia công

IV. Lựa chọn các lệnh thiết kế và lập trình CAM

V. Ứng dụng phần mềm Creo Parametric  để thiết kế để thiết kế và lập trình CAM gia công sản phẩm 2D và 2D ½ – chi tiết số 1 + 2

1. Thiết kế sản phẩm

2. Lập trình CAM

3. Mô phỏng và xuất chương trình NC

4. Xử lý chương trình NC cho máy phay CNC

8 2 6
15 Bài 15: Lập trình CAM gia công sản phẩm 3D

I. Thiết lập môi trường làm việc

II. Phân tích sản phẩm và lập trình tự gia công

III. Lựa chọn chế độ gia công

IV. Lựa chọn các lệnh thiết kế và lập trình CAM

V. Ứng dụng phần mềm Creo Parametric  để thiết kế để thiết kế và lập trình CAM gia công sản phẩm 3D

1. Thiết kế sản phẩm

2. Lập trình CAM

3. Mô phỏng và xuất chương trình NC

4. Xử lý chương trình NC cho máy phay CNC

4 1 3
16 Bài 16: Lập trình CAM gia công khuôn mẫu – 2, 3 tấm

I. Thiết lập môi trường làm việc

II. Phân tích sản phẩm và lập trình tự gia công

III. Lựa chọn chế độ gia công

IV. Lựa chọn các lệnh thiết kế và lập trình CAM

V. Ứng dụng phần mềm Creo Parametric  để thiết kế để thiết kế và lập trình CAM gia công khuôn mẫu – 2, 3 tấm

1. Thiết kế sản phẩm

2. Lập trình CAM

3. Mô phỏng và xuất chương trình NC

4. Xử lý chương trình NC cho máy phay CNC

4 1 3
17 Bài 17: Lập trình CAM gia công khuôn mẫu – 4 tấm và khuôn nhiều chi tiết

I. Thiết lập môi trường làm việc

II. Phân tích sản phẩm và lập trình tự gia công

III. Lựa chọn chế độ gia công

IV. Lựa chọn các lệnh thiết kế và lập trình CAM

V. Ứng dụng phần mềm Creo Parametric  để thiết kế để thiết kế và lập trình CAM gia công khuôn mẫu – 4 tấm và khuôn nhiều chi tiết

1. Thiết kế sản phẩm

2. Lập trình CAM

3. Mô phỏng và xuất chương trình NC

4. Xử lý chương trình NC cho máy phay CNC

4 1 3
18 Bài 18: Ứng dụng phần mềm MasterCAM để thiết kế CAD

1. Thiết kế CAD theo bản vẽ chi tiết.

2. Xử lý CAD để lập trình gia công CAM.

 

4 1 3
19 Bài 19: Ứng dụng phần mềm MasterCAM để lập trình gia công phay CNC

1. Lựa chọn phương pháp lập trình gia công phay CNC.

2. Lập trình gia công cho máy phay CNC theo bản vẽ chi tiết

3. Xuất và xử lý chương trình NC cho máy phay CNC.

 

4 1 3
20 Bài 20: Ứng dụng phần mềm MasterCAM để thiết kế CAD cho máy tiện CNC – thực hành 01

1. Thiết kế CAD theo bản vẽ chi tiết.

2. Xử lý CAD để lập trình gia công CAM.

 

4 1 3
21 Bài 21: Ứng dụng phần mềm MasterCAM để thiết kế CAD cho máy tiện CNC – thực hành 02

1. Thiết kế CAD theo bản vẽ chi tiết.

2. Xử lý CAD để lập trình gia công CAM.

4 1 2 1
22 Bài 22: Ứng dụng phần mềm MasterCAM để lập trình gia công tiện CNC – thực hành 01

1. Lựa chọn phương pháp lập trình gia công tiện CNC.

2. Lập trình gia công cho máy tiện CNC theo bản vẽ chi tiết

3. Xuất và xử lý chương trình NC cho máy tiện CNC.

 

4 1 3
23 Bài 23: Ứng dụng phần mềm MasterCAM để lập trình gia công tiện CNC – thực hành 02

1. Lựa chọn phương pháp lập trình gia công tiện CNC.

2. Lập trình gia công cho máy tiện CNC theo bản vẽ chi tiết

3. Xuất và xử lý chương trình NC cho máy tiện CNC.

 

4 1 3
24 Bài 24: Vận hành máy phay CNC

I. Chuẩn bị môi trường làm việc cho máy phay CNC

II. Xác định gốc tọa độ cho chi tiết gia công

III. Đo dao thành phần

IV. Nhập truyền dữ liệu NC

4 1 3
25 Bài 25: Gia công và bảo trì máy phay CNC

I. Quy trình mô phỏng và gia công trên máy phay CNC

II. Mô phỏng kiểm tra, hiệu chỉnh chương trình NC

III. Gia công trên máy phay CNC và kiểm tra chất lượng sản phẩm

IV. Bảo trì máy sau gia công

4 1 3
Cộng 120 30 88 2