– BẢO TRÌ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

28/12/2020
1003 lượt xem

Học phí:  4.000.000 đ/ 10 tuần – 3 buổi/ tuần

Tốt nghiệp được cấp chứng chỉ theo quy định

Khuyến học:

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

       Hộ nghèo, gia đình khó khăn

      Tái hòa nhập cộng đồng

      Thương binh, bệnh binh

     Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

+ Hiểu được nguyên lý hoạt động các loại van khí nén, cảm biến thông dụng.

+ Đọc hiểu được sơ đồ khí nén, điện khí nén, sơ đồ đấu nối PLC, biến tần, servo.

                + Cài đặt được  thông số biến tần, servo.

+ Lập trình được PLC đơn lẻ điều khiển hệ thống khí nén, biến tần, servo.

+ Lập trình truyền thông PLC điều khiển kết nối các trạm làm việc.

 

NỘI DUNG MÔ ĐUN:

     Học phần I: Bảo trì thiết bị dây chuyền sản xuất

Bài 1: Kỹ thuật điều khiển khí nén – điện khí nén

Bài 2: Cảm biến công nghiệp

Bài 3: Lập trình PLC Mitsubishi với tập lệnh cơ bản

Bài 4: Lập trình PLC điều khiển trạm cấp phôi

Bài 5: Lập trình PLC điều khiển trạm kiểm tra

Bài 6: Lập trình PLC điều khiển trạm xử lý

Bài 7: Lập trình PLC điều khiển trạm phân loại

Bài 8: Ôn tập – kiểm tra kết thúc học phần I

     Học phần II: Bảo trì hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất

      Bài 9: Cài đặt, vận hành biến tần E700

Bài 10: Lập trình trạm phân loại sản phẩm với biến tần E700

Bài 11: Cải đặt thông số Servo Minas A5

Bài 12: Lập trình trạm vận chuyển với servo Minas A5

Bài 13: Thiết lập mạng truyền thông PLC Mitsubishi N:N

Bài 14: Lập trình điều khiển tổng thể dây chuyền sản xuất

Bài 15: Bảo trì, chẩn đoán xử lý lỗi dây chuyền sản xuất

Bài 16: Ôn tập – kiểm tra kết thúc học phần II