THÔNG BÁO VỀ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ GIẢNG DẠY HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

01/08/2022
973 lượt xem

Về kiểm tra việc thực hiện và lưu trữ hồ sơ giảng dạy theo Qui trình 09/P.ĐT
học kỳ II năm học 2021 – 2022

Căn cứ Tiến độ đào tạo hệ trung cấp năm học 2021 – 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-KTCNHV-ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về hoạt động đào tạo hệ trung cấp
năm học 2021-2022;

Căn cứ Qui trình số 09/P.ĐT trong Hệ thống tài liệu bảo đảm chất lượng của Trường hiệu chỉnh lần 1 đã được phê duyệt ngày 01/9/2019;

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thông báo kiểm tra việc thực hiện và lưu trữ hồ sơ giảng dạy theo Qui trình 09/P.ĐT học kỳ II năm học 2021-2022 tại các phòng, khoa, bộ môn như sau:

  1. Nội dung: hồ sơ giảng dạy học kỳ II năm học 2021-2022
  • Sổ tay giáo viên hệ trung cấp (BM07-QT09/P.ĐT).
  • Sổ Giáo án lý thuyết (BM08a-QT09/P.ĐT).
  • Sổ Giáo án thực hành (BM08b-QT09/P.ĐT).
  • Sổ Giáo án tích hợp (BM08c-QT09/P.ĐT).
  1. Thời gian – địa điểm:

Khoa/ Bộ môn nộp tất cả hồ sơ về phòng Đào tạo (bộ phận Giáo vụ) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/08/2022.

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị chuẩn bị hồ sơ đầy đủ./.

THÔNG BÁO (1)

Bài viết cùng chủ đề: