Mục tiêu chất lượng năm học 2020 – 2021 của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương

09/01/2021
742 lượt xem
  • Căn cứ kết quả Mục tiêu chất lượng năm học 2019 – 2020 của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương;
  • Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương xác định mục tiêu chất lượng năm học 2020 – 2021 như sau:
MTCL 2020-2021 (1)

Bài viết cùng chủ đề: