NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI – TRƯỜNG TCN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

30/12/2022
1082 lượt xem
Ngày 26/12/2022 Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương đã vinh dự nhận Quyết định và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định nghề Cắt gọt kim loại – Trình độ trung cấp.
 
Nghề Cắt gọt kim loại trình độ trung cấp là nghề trọng điểm cấp độ ASEAN và là 01 trong 07 nghề trọng điểm của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương được Nhà nước đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại phục vụ cho việc đào tạo đội ngũ lao động kỹ thuật cao phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
Từ ngày 24/10 đến ngày 29/10/2022 Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương tiếp đoàn đánh giá ngoài đánh giá về chất lượng đào tạo nghề Cắt gọt kim loại trình độ trung cấp. Sau thời gian đánh giá, thẩm định, ngày 26/12/2022 Trường đã vinh dự nhận Quyết định và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định nghề Cắt gọt kim loại trình độ trung cấp do Công ty Cổ phần kiểm định và tư vấn giáo dục Việt Nam cấp, giấy chứng nhận có giá trị trong thời gian 05 năm. Đây là một trong những chứng nhận minh chứng cho chất lượng đào tạo của nghề Cắt gọt kim loại nói riêng và chất lượng đào tạo của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương nói chung, đồng thời là động lực để đội ngũ giáo viên, CB – VC Nhà trường phấn đấu nỗ lực hơn nữa để đạt được những thành quả cao hơn trong thời gian tới.
 
Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đào tạo nghề Cắt gọt kim loại – trình độ trung cấp
 
Z4000558136737 Adbf4717fb644bd866cfbd1821894921

Z4000559413249 14ca2652196aa1671d2e2e776c87a6b4

Quyết Định cấp giấy chứng nhận
 

Bài viết cùng chủ đề: