Thông báo tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023)

25/10/2023
1250 lượt xem

Căn cứ kế hoạch số 01 /KH-ĐTN-CĐCS-HSSV ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Ban chấp hành Đoàn, Ban chấp hành Công Đoàn, Phòng Công tác Học sinh sinh viên Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023);
Nhằm đẩy mạnh công tác rèn luyện sức khỏe, tăng cường tham gia các hoạt động phong trào của đội ngũ Cán bộ – Viên chức – Người lao động và học sinh tại trường, cũng như thông qua hoạt động phong trào giúp học sinh có sân chơi và tìm hiểu về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn –Tôn sư trọng đạo”.
BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, BCH Công Đoàn và Phòng Công tác học sinh sinh viên Trường Trung cấp nghề Kỹ Thuật Công nghệ Hùng Vương phối hợp các Phòng/Khoa/Bộ môn xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023) cụ thể như sau:

 1. CẦU LÔNG
  a. Nội dung thi: gồm các môn

  – CẦU LÔNG ĐƠN : Học sinh các khóa 21K15, 22K16, 23K17
  – CẦU LÔNG ĐÔI: CB – VC – NLĐ và học sinh các khóa 21K15, 22K16, 23K17
  – Đối với học sinh cần tối thiểu 10 đội cho cầu lông đôi và 10 thí sinh cho cầu lông đơn để đủ điều kiện tiến hành tổ chức
  – Đối với CB – VC – NLĐ cần tối thiểu 04 đội cho cầu lông đôi để đủ điều kiện tiến hành tổ chức
  b. Thời gian đăng ký:
  *
  Học sinh đăng ký online theo đường linktừ ngày ra thông báo đến 16h00ngày 29/10/2023.
  *
  Cán bộ – Viên chức – Người lao động đăng ký theo link từ ngày ra thông báo đến 16h00ngày 29/10/2023
  c. Thời gian kiểm tra kỹ năng và bốc thăm của thí sinh tham gia hội thi cầu lông đơn – đôi đối với học sinh: 15h00 ngày 30 – 31 /10/2023
  d. Thời gian thi đấu chính thức: Dự kiến thời gian thi đấu từ 31/10/2023 đến 13/11/2023 (Theo lịch thi đấu của Tổ trọng tài quy định).

  e. Địa điểm thi đấu: Sân Cầu lông Khu F, Trường TCN KTCN Hùng Vương.
 2. CỜ TƯỚNG
  a. Đối tượng: CB – VC – NLĐ và học sinh các khóa 21K15, 22K16, 23K17

  b. Thời gian đăng ký:
  * Học sinh đăng ký online theo đường link từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 29/10/2023. (Mỗi thí sinh chỉ được chọn Cờ vua hoặc cờ tướng, cần tối thiểu 10 thí sinh cho mỗi giải đấu để đủ điều kiện tiến hành tổ chức).
  * Cán bộ – Viên chức – Người lao động đăng ký theo link từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 29/10/2023. (Cần tối thiểu 06 CB – VC – NLĐ tham gia giải đấu để đủ điều kiện tiến hành tổ chức).
  c. Thời gian thi đấu: 08 giờ 00, Ngày 09/11/2023 tại phòng E2
  ***Lưu ý:   + Học sinh tham gia trang bị và mang theo Cờ khi thi đấu
 3. CỜ VUA
  a. Đối tượng: Học sinh các khóa 21K15, 22K16, 23K17

  b. Thời gian đăng ký:
  * Học sinh đăng ký online theo đường link từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 29/10/2023. (Mỗi thí sinh chỉ được chọn Cờ vua hoặc cờ tướng, cần tối thiểu 10 thí sinh cho mỗi giải đấu để đủ điều kiện tiến hành tổ chức).
  * Cán bộ – Viên chức – Người lao động đăng ký theo link từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 29/10/2023. (Cần tối thiểu 06 CB – VC – NLĐ tham gia giải đấu để đủ điều kiện tiến hành tổ chức).
  c. Thời gian thi đấu: 08 giờ 00, Ngày 09/11/2023 tại phòng E2
  ***Lưu ý:   + Học sinh tham gia trang bị và mang theo Cờ khi thi đấu
  *** Đường link đăng ký:
  – Đối với cầu lông đôi CB – VC – NLĐ và học sinh các khóa 21K15, 22K16, 23K17 theo đường link: https://forms.gle/jJmRLSM6JNmDFywFA

  Hoặc quét mã QR

Cau Long Doi

– Đối với cầu lông đơn, cờ tướng, cờ vua CB – VC – NLĐ và học sinh các khóa 21K15, 22K16, 23K17 theo đường link: https://forms.gle/ZiD58LhpCmJ57uee8
Hoặc quét mã QRCo Tuong
Kính đề nghị Quý lãnh đạo Phòng/Khoa/TT/Bộ môn phối hợp thông báo đến CB – VC – NLĐ và học sinh để đăng ký tham gia đầy đủ và hiệu quả.
Trân trọng thông báo./.
                                                                                                                          TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
Nơi nhận:                                                                                                                        BÍ THƯ
–    Ban Giám Hiệu (Để biết);

–    Trưởng Phòng/Khoa/TT/Bộ môn (Để thực hiện);                                               (đã ký)
–    ĐTN, học sinh (Để thực hiện);

–    Lưu: ĐTN.                                                                                                      Huỳnh Trung Nghĩa 

Bài viết cùng chủ đề: