Nghề Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp

14/04/2022
618 lượt xem
 1. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo

a) Cơ sở vật chất:
– Số phòng học lý thuyết chuyên môn và phòng/xưởng thực hành: 10 phòng

b) Thiết bị, dụng cụ đào tạo: dùng chung với nghề Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí (Trung cấp)

 1. Nhà giáo

a) Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 12 giáo viên
b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: 20/1
c) Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm): 07 giáo viên

TT Họ và tên Trình độ chuyên môn được đào tạo Trình độ nghiệp vụ sư phạm Trình độ kỹ năng nghề Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
1. Nguyễn Hữu Đăng Kỹ sư cơ khí
chế tạo máy
SPDN Lành nghề Nhập môn bảo trì thiết bị công nghiệp; Bảo trì hệ thống truyền động cơ khí.
2. Nguyễn Hữu Nhân Kỹ sư Cơ khí SPDN Lành nghề Kỹ thuật an toàn lao động và môi trường công nghiệp; Gia công nguội.
3. Nguyễn Hùng Vỹ Thạc sỹ công nghệ chế tạo máy SPDN Lành nghề Bảo trì dây chuyền sản xuất tự động; Triển khai hồ sơ bảo trì
4. Lê Minh Bằng Kỹ sư kỹ thuật Điện- Điện tử SPDN Lành nghề Kiểm tra và hiệu chỉnh hệ thống truyền động khí nén, thuỷ lực; Trang bị điện trong thiết bị công nghiệp.
5. Châu Kim Bảng Kỹ sư giáo dục ngành Điện khí hóa và cung cấp điện ĐH

SPKT

Lành nghề Bảo trì hệ thống truyền động điện trong thiết bị công nghiệp; Bảo trì hệ thống điều khiển trong thiết bị công nghiệp
6. Dương Quang Trường Kỹ sư Kỹ thuật Điện – Điện tử SPDN Lành nghề  Kỹ thuật điện – điện tử trong thiết bị công nghiệp; Bảo trì thiết bị công nghiệp điều khiển số.
7. Trần CaoTuấn Kỹ sư cơ khí
chế tạo máy
ĐH

SPKT

Lành nghề Vận hành, theo dõi quá trình hoạt động thiết bị công nghiệp; Đo lường kỹ thuật.

– Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có): 05 giáo viên

TT Họ và tên Trình độ chuyên môn được đào tạo Trình độ nghiệp vụ sư phạm Trình độ kỹ năng nghề Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy Tổng số giờ giảng dạy/năm
1 Lê Thị Chung Thạc sĩ Chủ nghĩa xã hội khoa học NVSP Lành nghề Chính trị; Pháp luật 45
2 Trịnh Quốc Tuấn Thạc sĩ khoa học giáo dục, ngành giáo dục thể chất Lành nghề Giáo dục thể chất 30
3 Ban chỉ huy quân sự Quận 5 Lành nghề Giáo dục quốc phòng – an ninh 45
4 Nguyễn Thị Ngọc Kiều Cử nhân Tin học SPDN Lành nghề Tin học 30
5 Nguyễn Đình Thuận Cử nhân khoa học ngành sư phạm Anh văn Lành nghề Tiếng anh 60
6 Phạm Thị Kim Lan Cử nhân anh văn SPDN Lành nghề Anh văn chuyên ngành 30

(Có hồ sơ nhà giáo kèm theo)

 1. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy

a) Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh:

 • Tên chương trình: Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
 • Trình độ đào tạo: Trung cấp
 • Đối tượng tuyển sinh:
  • Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương trở lên.
  • Học sinh tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương trở lên.
 • Thời gian đào tạo: 02 năm; với tổng số giờ: 665 giờ, bao gồm lý thuyết: 430 giờ, thực hành: 1.235 giờ.
 • Chương trình đào tạo: (có chương trình đào tạo chi tiết kèm theo).

b) Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của từng ngành, nghề:

TT Tên giáo trình Tác giả Năm xuất bản Nhà xuất bản
1. Trang bị điện trong thiết bị công nghiệp Khoa Bảo trì cơ khí 2018 Tài liệu nội bộ
2. Bảo trì hệ thống điều khiển trong thiết bị công nghiệp Khoa Bảo trì cơ khí 2018 Tài liệu nội bộ
3. Bảo trì hệ thống truyền động cơ khí Khoa Bảo trì cơ khí 2018 Tài liệu nội bộ
4. Kỹ thuật điện – điện tử trong thiết bị công nghiệp Khoa Bảo trì cơ khí 2018 Tài liệu nội bộ
5. Bảo trì dây chuyền sản xuất tự động Khoa Bảo trì cơ khí 2018 Tài liệu nội bộ
6. Kiểm tra và hiệu chỉnh hệ thống truyền động khí nén, thuỷ lực Khoa Bảo trì cơ khí 2018 Tài liệu nội bộ
7. Bảo trì thiết bị công nghiệp điều khiển số Khoa Bảo trì cơ khí 2018 Tài liệu nội bộ
8. Vận hành, theo dõi quá trình hoạt động thiết bị công nghiệp Khoa Bảo trì cơ khí 2018 Tài liệu nội bộ
9. Kỹ thuật an toàn lao động và môi trường công nghiệp Khoa Bảo trì cơ khí 2018 Tài liệu nội bộ
10. Gia công nguội Khoa Bảo trì cơ khí 2018 Tài liệu nội bộ
11. Đo lường kỹ thuật Khoa Bảo trì cơ khí 2018 Tài liệu nội bộ
12. Nhập môn bảo trì thiết bị công nghiệp Khoa Bảo trì cơ khí 2018 Tài liệu nội bộ
13. Triển khai hồ sơ bảo trì Khoa Bảo trì cơ khí 2018 Tài liệu nội bộ
14. Bảo trì hệ thống truyền động điện trong thiết bị công nghiệp Khoa Bảo trì cơ khí 2018 Tài liệu nội bộ
15. Anh văn chuyên ngành Khoa Bảo trì cơ khí 2018 Tài liệu nội bộ