Thông báo về nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023

10/01/2023
2335 lượt xem

Về nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 của học sinh/học viên

Căn cứ Thông báo số 01/TB-KTCNHV ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về nghỉ Tết Nguyên Đán Qúy Mão năm 2023.

Căn cứ Tiến độ đào tạo năm học 2022 – 2023 của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương;

Căn cứ Kế hoạch số 49/KH-KTCNHV-ĐT ngày 16 tháng 08 năm 2022 của Phòng Đào tạo về hoạt động đào tạo hệ trung cấp năm học 2022 – 2023,

Phòng Đào tạo thông báo đến học sinh và học viên như sau:

+ Tất cả học sinh, học viên các lớp Trung cấp, văn hóa 4 môn, văn hóa 7 môn và các lớp sơ cấp/đào tạo thường xuyên được nghỉ từ ngày 16/01/2023 (25 âm lịch) đến hết ngày 29/01/2023 (ngày mùng 8 Tết).

+ Từ ngày 30/01/2023 (ngày 09/01 âm lịch) học sinh, học viên trở lại học tập bình thường theo thời khóa biểu của khoa.

Kính đề nghị quý Thầy/cô Trưởng khoa/ Bộ môn và giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ phòng Đào tạo thông báo đến học sinh và học viên trường.

Trân trọng./

TB về nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2023 của học sinh - học viên

Bài viết cùng chủ đề: